closeTerug naar inventaris

Transcriptie

C.

F:

9:

3

I

Copia Rendement van verkogte Lijwaaten in den kleeden

winkel op den 29: November 1787:

Pag: 1

Berigt of suplicq, van den gezagvoerder van de Pantjal„

„ling de Willem Scholtsz: om afschrijving

van eenige Equipagie goederen de dato 3: oc„

„tobber 1787:

apport van de visitatie, van de brand„

„spuijten en verdere gereedschappen d’ da„

„to: 8: December: 1787:

_:

7

visitatie weegen, bruggen Huijsen A=a door

eene Justitieele Commissie met de wijk

„meesters gedaan op op ultimo

December 1787.

t Berigt van het dieptreeden van

het schip het zoo bij aan„

„komst:

53

51:

50

54