closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Ja

P: a: . . Copia Berigt van den Equipagie ophiender Wolsgaard aan„

„toonende welke goemoets tonwerken. Jaar„

„lijks in ambon benoodigt zijn

anex

Wolitie van de verschillende prijzen

derzelve tegens het Neederlands Tou„

„werk beide gedaleerd op den 17: april

ebg 83

1788:

13: 6:

_=o korte vertooning van de staat der Diaconije

in Ambon onder ult=o: februarij

1788:

83:

C: C:

_=o g’approbeerde staal Reekening van Boe„

„delmeesteren onder gemelde datum - 89.

D: d0: - _:o Reekening Courant van de Burgers as„

„se onder den 6: Maij 1788:

„92:

——

E: C:

Berigt van den Eqmpagie meester woldgaerd

van de bevending en kuigagie en vou„

„werken van de Bark de voorzigtig,

„heijd dato 28: April 1788.

„94: