closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

t

123

C= d . . Copia Rapport van Politicque gecommitteerden bij de visitatie

van de bedurven rijs d’ dato 30: Maart 1788: Jag:7 7:

t:o Request van het Hoofd in de Arthillerij Streck, dat

door gebrek aan de nodige instrumenten niet

in staat is de fanons en mortieren in deese Pro„

„vintie te meeten d’ dato 17: april 1788:

„78.

tRapoort van het dieptreeden van de Bark de voor„

„zigtigheid bij aankomst van Batav„

„via d’ dato 4: April J: L:

Berigs

van de watering, Calvateering en digt„

„heid van het Nagul, schip Het

2o0 d’ dato 6: april

D= Berigt

van den Fiscaal Hogerwaard

dat 'er geene onredelijke behandeling aan

de onchristen zeevaarenden op het schip

het Loo, heeft plaats gehad d’ dato

9: April 1788:

d=r Rappord

van de bevinding van het per de Bark

d’ voorzigtigheid aangebragte bier

Zie L=a: N:

J= A: de

81.

82:

80

1: