closeTerug naar inventaris

Transcriptie

19:

Amban bij uwel Ed Gestw: Groot Agtb: over te gaan, aldaar

Pardou van Hoogst dezelve te verzoeken en teevens bij uwel„

„Ed: Gestr: Groot Achtb: zijne aan ons gedaane belofte, omr ist

vervolg den Nooten en Nagul Boomen aan te wijsen, en

te helpen uijtroeijen, herhaalen hem verzeekerende; dat wij als

dan bereijd zijn, zijn zoon, den met ons van Ambon meede ge„

„komene kakiasang uijt naam van d’E: Maatschappij en van

uwelEd: Gestr: Groot Agtb: navolgens onse Instructie, als orang„

„kaija van Nomalij en Capitain van de Sauirie van onder Su„

„palewa den volke Publicq voor te stellen

Op welke afvraage den meergem: Telakahoe ons met

hand en mand beloofden, geduurende zijn leestijd de Comp:

getrouw te zullen blijven, en alle de onder suppalewa te

vindene specerij boomen te zullen aanwijzen, dog alvoorens

hij meede na Amboin zal vertrekken, verzogt hij, om

eerst eenige tijd uijtstel te mogen hebben, ten einde met

alle de onder hem staande Alfoerse Hoofden te moogen

spreeken, als wanneer hij dan bevrijd zal zijn; bij onsen

te rug komst, met den Radja van Iawaij en orangkaija

van Bessij, met ons na Ambon te vertrekken; weshalven

wij ons in dit zijn verzoek hebben laaten berusten, tot

onse te rug komst van Sawaij—

vervolgens alle de aan het zee strand aanweezende

Alfoeren, zo Mannen, vrouwen, als kinderen, bij den ande„

„ren geroepen hebbende, lieten wij door den orangkaij van

Pesseij