closeTerug naar inventaris

Transcriptie

a 26

Maandag

denselven de Rotting en Acte overgeevende, maakte den eerstgeteekende

aan hem Kimilaha, zo wel als aan het volk bekend, dat densel

„ven, door uwelEd: Gestr: Groot Agtb: tot orangkaija van Lissabatta

is aangesteld geworden, hem uijt Naam van Hoogst denzelven aan

„recommandeerende, om met zijn Negorijs ingezeetenen, in een goed han„

„monie te leeren, zig niet met Noekoe; nog ook met het gpko„

„pen en verkopen van specerijen op te houden, maar de E: Comp:

getrouw: te blijven

Op al het welke gemelde kimilaha ons verzeekenden getrond

te zullen in agt neemen, terwijl de volkeren meede hun blijd„

„schap met Toezeen betuigd hebbende, gingen wij vervolgen

des middags. 12: uuren naar Boord, lieten het Anker ligtn

en schepten voorts tot des avonds 7: uuren, wanneer wij bij de

7: Eijlanden of in de Laboeang Fapoea, door teegen stroomen

genoodzaak wierden te moeten stoppen: om 9: uuren de stroom„

gekenterd zijnde, schepten en seilden mij weeder de geheele

Nagt door, tot

C

den 29: october, des morgens om 5: uuren het anker voor d

Post sawaij toegegaan weesende, gingen we te 7: uuren gezame

„lijk aan de wal=

Alhier vernaamen wij dat er reets 126: koppen van de van

Batjang te rug gekeerde Hatitineesen te Hatilen aan de

kinderposten overleeden zijn, en dat den Inlander Iman

Le Malesie