closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in

in

Ver

uren

8:

41

opgepakt en opgeslooten geworden, zo hadden ze hem zulx afgeraa„

„den, in veronderstelling; dat wij hem Pelakahoe, ook met een

6

zoet leintje van daar zogten te krijgen, om hem bij zijn komst

op Ambon voor altoos vast te houden, doch dat zijn vader

niet teegenstaande dit alles, egter meede zoude gegaan zijn,

hadden zijne Aljhoeren hem niet beloofd; wanneer hij zich

nu weeder van hun verwijderde, zij hem Pelakahoe,

nog zijn zoons of Familien, nimmer voor hun hoofd erken„

„nen zouden, waarom zijn Vader die bewust is, van de groote

liefde, die hem zijn volk toedragen, zulx weederhouden

had, en gaarne nog een maand I: a 6: wilde wagten, eer hij

na Amboi vertrekt

Het anker geligt zijnde, schepten wij Langs de wal, als

wanneer te half 7: uuren meergem: orangkaija van Nonia„

„zij kakiasang van ons afscheid neemende, weeder naar

Land vertroke:

De geheelen nagt geschept hebbende kwaamen wij op„

Londag den 4: dito heer vroog in de morgen stand voor kauwa ten

Anker; om 6: uuren zouden wij een Corporaal en 6: gemeene,

om in de Negorij te vernoemen, off den alhier zig ophouden„

„de Orangkaija van Nonialij Arleka en Sane

den Capitain Samirie, die niet reegenstaande hunnen

beloften, ons egter niet tot Nomalij gevolgd haaden aldaar

G