close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

31

59½

15

49:

Terwijl wij onder aanbieding der weinige ingesamelde wilde vrugten /: also de reg„

„te eerst aan ’t uittotten waren:/ ons verpligt: agten Uwel Edele Gestrenge Gat

Agtbaare ter kennisse te brengen, dat onses eragtens er weinig egte Noote

Boomen op dit Eijland meer zullen gevonden worden, ten waare dezelve die per land„

„waards op plaatsen mogten taan die ons nog onbekent zijn. Dog daar en

teegen de wilde beswaarlijk in een rond jaar te verdelgen zijn

waar meede wij in hoope van aan de Hoog g’eerde intentie uwer wel

Edele Gestrenge Groot Agtbaare voldaan te hebben de vrijheid

aanmatigen met diep ontzag te onderschrijven /:ondertond:/ wel Edele

Gestrenge Groot Achtbaare Heer /:lager:/ Uwel Edele Ge„

strenge Groot Achtbaare onderdanige en trouwschuldige

Dienaaren /:was geteekend:/ J: Schenk en nog getekend met twee

moorse carracter en daar bij geschreeven gesteld bij Kolabo orang„

kaaij van Hat en Abdoel Aliem orangkaija Palmatta /:getee„

„kend:/ A: Tonas /:in margine:/ Bouro aan ’t fortres Defensie

den 5: Januarij 1788: /:lagerstond:/ ter mijnen overstaan getekend:/

C: Mazel.