closeTerug naar inventaris

Transcriptie

J: E:

Een

Een

71

Habel en Thomas Pattirisa /:inmargine:/ Amboi„

„na den 30: Maart 1788:—.

Aan als gemeld.

Dde ondergetekende vaceerende Leeden uijt den Raad van

Justitie ten overstaan van den Fiscaal en bijweesen

van den gesaghebbende Capitain Luijtenant op ’t schip

't Loo: in de Hoofd administratie aangeweesen zijnde

ses vaten Lelie Bier Jongst met dien Bodem van

Batavia aangebragt, zo hebben wij dezelve beproefd

en bevonden

vatg N= 1:

2:

9: geheel zuur te zijn

Vat N: J:

8:

12: alle flaauw en van een verschaalde smaak

Wij neemen wijders de vrijheid te berigten dat de

drie eerstgem: vaten met zuur Bier na Uwel Ed: Gestr:

en Agtb: gevenereerde ordre in zees zijn uijtgestort:

Hier mede vertrouwende voldaan te hebben neemen

wij ons met veel eerbied en agting /:onderstond:/ wel

Edele Gestr: en Agtb: Heeren /:lager:/ UwelEd:e Gestr: en

Agtb: zeer onderdaanige Dienaaren /:geteekend:/ W: J: de Bour„

„ghelles en I: M: Streck /:in ’t midden:/ ten mijnen overstaan

/:get=d:/ J: Hogerwaard/ inmargine: Amboina den 13:' Maart 1788:

staat