closeTerug naar inventaris

Transcriptie

9:

6

voldaan, de vrijheid aanmatigen met de diepste eerbied

onderschrijven /:onderstond:/ wel Edele Gestrenge Groot

Agtbare Heeren /:lager:/ Uw wel Ed: Gestr: Groot

Agtb: onderdaanige en trouwschuldige Dienaaren /:was

geteekend:/ Laurens Matteijs en met nog twee kruijsjies

daar bij geschreeven gesteld door Philip Nicolaasen

Isaac Johannes /:in margine:/ Amboina nieuw victo„

„ria den 15: Maart 1788:

Aan als Even

den ondergeteekende Corporaal Posthouder op zanij Jo„

„han Grote en aldaar bescheijden soldaaten Andries

Habel en Thomas Pattirisa, ingevolge uwel Ed: Gestr:

zeer gerespecteerde ordre na het aflopen van den Na„

„gul: oogst de Negorijen Kilang, Nakoe, Aatalaij,

Ema, Hoekoerila, Roetong en Leharij en daar in

de Huijsen zo wel als de Bosschen mitsg=s alle verdagts.

plaatsen aan de zeestrand waar in eenige ongeoorloofde

verberging van specerij zoude konnen geschieden Exact

gevusiteerd, dog nergens iets gevonden hebbende dat noo

specerijen geleek zo bevrijmoedigen wij ons uwelEd:

Gestr=n: zulx pligt schuldig k berigten, en voorts ons de

diepste eerbied te onderschrijven /:onderstond:/ wel Edele Ge„

„strenge Heeren /:lager:/ Uwel Ed: Gestr:n: onderdaanige en

gehoorsame Dienaaren /:was geteekend:/ Johannes Grooke in

met nog twee kruijsjes daar bij geschreeven Andries

Habel