closeTerug naar inventaris

Transcriptie

75

Agterstallige

Intrest winnende

Rente

Capitaalen

Sommariur

P„r Transport.

1650:

rd=s

7d=s

:—

Ian Poruns

600:

600:

Carel: Christiaan Schetfer

100:

100:

Gabriel van Hoven

250:

250:

Artus Dias

100:

100:

Philip Ioris

50:

50:

Johan George Rabe

300:

300:

Isaac Enko

100.

100:

Bartholomeus van de Walle

128:

36:

36½

128:

Anpootto

250:

250:

Aard van Ammers

100.

100

Geelitjeing

400.

400:

oem oeiteing

1300:

1300.

Pieter fookens

200:

200.

Johan Hendrik Winkelman

187:

24

18724.

Jacob Botten

304:

304:

qul Holko

1000:

1000:

Johannes Makaile

150:

150:

Hendrik Schelling

100:

100:

Hendrik Martens

600.

600.

Barend Riso

400:

400:

Jan, Hendrik Lups

100:

100:

Chrestiaan Hendrik Lange=

100:

100:

Ian Hendrikst

400.

400:

Adriaan Dias

250:

250:

Ambrosius Weeber

100:

100:

Pieter Kapiront

100:

100.

Ian Bernard Scherf

100:

100.

Elisabeth Lourens -

200:

200:

Beguanio

1000:

1000:

Fio Soeno

400:

400:

Lie = Oeijnio

300:

300:

Jjan Tonkon

300:

300:

Jan Ianst

700:

700:

Elias Mazel

600:

600:

Casper Talahoeteroe en Davidde Costa

100:

100:

The Poetko

2000:

2000:

Hendrik Bernara

100:

100:

Jan Paulus

100:

7: 24:—

107: 24

Samuel Adriaansz:

100:

100.

Cornelis Hendrik van Capelle

700

700:

—:—:

Willem Schouten

700:

700.

Jacobus Theissenbroek

200:

200:

ong Iution

800:

800:

—:—:

No Ionkor

500:

—: —.

500:

:-

Tjang Snanio

1500:

1500:

—: —:

Anna Rihata

300:

300:

—: —:

Arij Coomans

1000:

1000:

:—:

Regiena sieverts

100:

100:

—: —:

Cassa Contant over restant

2114: 35: 3/8:

Somma

Ampb=r

23242: 23: 1/8:

t6

/:onderstond:/ Amboina in ’t Casteel Nieuw victovia Adij ultimo februarij

1788: /:was geteekend:/ N: Eijke Secret=s:

—:

—:—

.

—: