closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2:

70: 17:

89:

: C

Saat Reekening van Boedelmeesteren de„

„zer steede, nopens de g’administeerde penningen aantoonende den oorsprong

van denzelven uitgaven en inkomsten in twaalf maanden of van Primo

Maart d„o p=o tot ultimo deeser

Het Capitaal monteerde P=mo: Maart anno

passato

Rd: 2680: 28.

’t welk in deser voege vermindert

is als

rd/260028 7/0.

kamers inkomsten

2925:

Het uitgezette Capitaal A=o p=o

3. 3/8.

rd=s 2651:

1827:

en in dit Jaar

46:10:

dus in a=o p=o meerder

823:

7:4:

dd:

Die afbetaalde erffenissen aan Puwillen en

46: /½:

rd:s 1517:

diverse Persoonen v=e C=l p=r: 2:

100:

uitgeleend

29.

25: —:

kamer inkomsten.

ter

behoeve van den kamer

D

12½.

ingenoomen

24: —: —„

aan den deurwaander betaald

12:½.

2

12„

rd=s 2497:

uitgaven rendeeren

L

Inkomsten bestaan in diverse waar onder geree„

kend zijn Rd„s 241:6:—: die nog niet ontfangen zijn)

vide J=b: rd„s 2: en groot Boek

rd„s 1642: 462.

ult=o maart ingenoomen

2: 12:½:

Inkomsten rendeeren

: 1645:

11:

Vermindering van het Capitaal

Rd=s 852:

32:½:

Capitaal in massa rendeerd

8 rd=l: 1827: 44: 5/6:

3/6