closeTerug naar inventaris

Transcriptie

d

D

La

rd„s 3339: 28: / r„ 9677:

19 rd„s 35663. 37

Transport

Tweeskuijs en dies benoodigtheeden inge„

„kogt en vide quitanties aan diverse persoonen is

afbetaald rd„s 6429: 47:¾: Namentlijk

'T voormelde weeshuijs vide koopbrief betaald

rd=s 5500:

voor 4: koppen slaaven kosten vide koopbrief de dato rd„s 320:

—:—

Aan diverse goederen en huijsmeubilen betaald 508:

19: 3/4:

828:

19:¾:

onkosten gedaan tot ’t inkoopen van eenige be„

„noodigtheeden ten behoeve voor de weeskinderen

95:

4:–

schreijfting

6:

101: 28:— 6429: 47:/:

Den geheelen uitgaeve bedraagt

9769: 28:½:

dus dat d’ uitgaer meerder is dan de Inkomsten in dit Boek„

„Jaar welke van den anderen gedetraheerd toond: aan dat

meerder is

rd=e: 92: 9:4

En die van ao p=o afgetrokken zijnde blijkt hier uit dat het Capitaal tans vermindert is tot rd=s 35570: 17:

waar van uit de groote geld Cassa van d’E: Coomp: inmindering

van ’t Capitaal geligt

rd„t 6500:

—:—:

en thans onder heedigen datum bij Diaconij p=rrestant

rd=s 1070: 17:½:

bij de E: Comp: tegens den intrest van 7/8: p:r C=to: 2 maands

28000.

„29070:17:½:

Somma

R„o 355776: 17/2.

/:onderstond:/ Amboina in ’t Casteel Nieuw Nicto„

„ria Adij ultimo Februarij anno 1788: /:lager:/ door mij

gehouden /:geteekend:/ I: Hendriksz: Diacon /:in 't midden)

stond:/ ten mijnen overstaan /:geteekend:/ Smistaert

/:in margiine:/ ons: present /:geteekend:/ W: J: de Bourghelles

en v: van Speren—:

Staar