closeTerug naar inventaris

Transcriptie

25.

93:

dairaen Puini vaneden

Contant

Credit

wagtmeester Johannes van Coenen:

287:

Aan den

24:

schrijver Jurgen Christiaan voerman

24.

7:

Tot 't inkoopen van 1: p=s kooij, tot verbruijkt in de wagt

2d:

_: 76: kartarren tot verbruijkt van de passer

8.

122:

_o 800: Adappen â 5/8: t Hondert tot gebruijk als booven

5:

—„

d:o 4: boeken Groot formaat papier â ieder boek 36: stuijvers

3.

1:

_:o

klein

_:o 24:

1.

2:

24:

„laten ter aarde bestellen van 8: op verscheidene datum overl: arme burgers zo mans als vrouw perkieder r„s 2: 24:

20

inkoopen van water Boelis zo voor de wagt en wagtmeester wooning

12:

1:

Bekostigd tot de voorstelling van 2: officiers, als,

12:– bott=s wijn â ieder Bottel 32: A=o:

36.

9:

Bier

36: _o

9:

—„

aan Banket

2/4

i

Tiha

121:

rd=s:

12.

zoo dat nog p=r restant blijft

13.

357:

Somma

Rd=s 478:

25:—

/:onderston:/ Amboina Nieuw Victoria den 6: Maij A:o 178.

/:lager:/ Ter onser verantwoording /:geteekend:/ G: van Hoven, A„ A:s F„

Swijsel, kuben geller, J=s Tamson, S=r Soekoer, I: H: Auch, C=o Dias

en I: Kiat /:in ’t middenstond:/ Ten mijnen overstaan /:geteekend:/

Jon=: Hogerwaard Fiscaal /:inmargine:/ als gecommitteerdens

uijt den Raad van Justitie /:geteekend:/ L: van Speren en

I: M: prick /:lager in kennisse van mij /geteekend:/ W=m: Shou„

„ten es=

Aan

—: