closeTerug naar inventaris

Transcriptie

96:

L=a 9: 9

/:onderstond:/ Amboina den 13: Meij 1788: /: was getee„

„kend:/ I: M=r Streck

Aan als vooren.

De needrige terkenaaren hebben de eere uwel Ed: Gestr: Groot Agtb=

en uwel Ed: Agtb: eerbiedig te berigten, dat zij het Jongst alhier van

Batavia en Java g’arriveerde schip 'T Loo, gevisiteerd hebben

bevonden deselve diep te gaan als volgt:

'T schip e Loo, van voor 20: en van agter 21: voeten.

waar meede wij verhoopen aan UwelEd:e Gestr: Groot Agtb: en

uwel Ed: Agtb: intentie voldaan te hebben de vrijheid neemen van

met alle Eerbied te onderschrijven /:onderstond:/ wel Edele Ge„

„strenge Groot Agtb: en wel Ed: Agtb: Heeren /:lager:/ uw UEd:

Gestr: Groot Agtb=r en Uwel Ed: Agtb: onderdaanige

en trouwschuldige Dienaaren /:was geteekend:/ H: L:

Muak en J: Swijs /:inmargine:/ Amboina in 't Ca„

„steel Nieuw coitoria den 22: maij a„o 1781:—

Edeorteert

PBrust

Gakcrek