closeTerug naar inventaris

Transcriptie

95:

„maal onbruikbaar bevonden, vermits het zelve verstikt

is als meede het Bram want van ’t Zelft.

Hier meede hoope wij aan de Hoog Gerespecteerde orde„

„ren van UwelEdele Gestr: Groot Agtbaare

te hebben voldaan bevrijmoedigen wij ons met de

„meeste eerbied en Hoog agting te onderschrijven /:onder„

stond/ Wel Edele Gestrenge Groot Agtbaare

Heeren /:lager:/ U Wel Ed: Gestr: Groot Agtbaaren

zeer ootmoedige en trouuschuldige Dienaaren

/:was geteekend:/ C: Freds en J:J: Eltrog,

/:in margine:/ In t E: Comp=s schip Het Loo

Leggende Aan ’t Hoofd van Amboina den 28:

April 1788:

J:k C: H

Generaale Remee

Der Arthilteristen hier in ’t Guarnisoen leggende en present zijnde onder Maij a 1788:

Luijtenant: vuurwerke oom bardier: Canoniers: Ambagtst: en handlangers. Tolelezam

37

11:

1:

19:

4:

In ’t Casteel victoria

1:

1:

3:

2.

1:

tot Saparoua

Crussalaut

1

1:

Hild

3:

2.

1:

Loehoe

1.

1:

Haroecko

3.

2:

1:

Laricque

2:

1:

1:

Bouro

1:

2.

1:

Manipa

1:

2

1.

Sawaij

2.

1:

3:

Baquala

1.

1:

Trimo Lmp;Can

1.

1:

11:

1:

11.

33.

58:

/:onderstond:/