closeTerug naar inventaris

Transcriptie

48

N=o 110

Regser van Sodanige Secietaiieule

Papieren; als 'er tans neevens de Papieren

daar bij voormelde Dubbelvoudig voor

Nederland worden afgezonden.

Eerste Beel

ReSolutien, genamen in Raade van Politie ten dee„

sen Gouvernemente Banda beginnende

met den 17: Jber 1787: en Eijndigende met den

16: augustus 1788:

Twede

Dell.

Banaasche

Advisen van den welEdelen Agtbaeren

Heer Gouverneur en Raad Aan Hun Hoog Ede„

„lens met de daar toe gehoorende Resolutien

en Bijlagen, op het apparte Register van

den vermeld.

Derele

Deel.

Aparte Brief van Zijn welEdelen Agtb: en den Raad

aan als even met de daar toe gehorende Resolutien

en Bijlagen, op een apart Register vermeld

Wierde Deel.

Bundess:

Bijlaagen gehoorende tot de Reso„

„lutien, als.