closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N=o 1 Aankomende en Afgaande Briefen van en naar

Poulo= Aij

2: Berigt weegens de in t Ziekenhuijs zijnde increrable

dienaaren

3

weegens gedaan onderzoek naar de aanvaar„

„ding des boedels van eenen Thomas Leseur,

de dato 28: Maij 1788:

4:

e weegens gedaen ondersoek naar de te kort

„komst der medicamenten van den naar

Batavia verlosten opper Chirurgijn van ’t Cas„

„teel Coenraad Benteling de dato 6: Julij

A„o 1788:

5:

weegens gedaen ondersoek naar de te kort komst

van den naar Batavia verlosten Luijtenant

der Arthillerij Bruno de dato 6: Julij 1788

6

welgens van de gemagtigdens van den welEdelen

Agtbaeren Heer Seidelman wegens de door

Brung ontfangen Materialen blijkens annex

ordonnentie de dato 17: Julij 1788

7:

=weegens het gedaan onderzoek omtrent de tekort„

„koming van den Capitain ter Zee Gallo aan

Tacue, en Smikolen op de lading van de

Wephtunus de dato 6: Julij 1788

weegens overleeden 'sComp:s Slaven de dato ul

8

october 1787: tot ult=o Julij: 1788

9. Korte Sterkte der hier onder ultimo Iunij inweede

sijnde Dienaeren.