closeTerug naar inventaris

Transcriptie

39

W: Korte Sterkte der militairen

11 Naam Roll

12

Korte Steckte der Cannons en Arthillerij goederen

met die der Arthilleusten, Selver

de dato 18 augustus 1788

13

Korte Vertoning van den Staat der Diaconij aamen

Alhier

14:

Consideratien

wegens de aan handen zijnde wa„

„pens en arthillerij goederen

15 Berigt van de Lieutenants der Arthillerij we„

„gens de gesteldheid der Canonnen, renden

Lang Scherp.

annex

de daar bij gehorende Tabellen

16

Berigt van

den fungerende Equipagie op zigter Dijk„

„huijsen, zoo van het emplooij der vaar„

„tuijgen als de Chartres der zelver.

17 Justitieele Berigt van de hier in weesen sijnde bur„

ger vaartuigen

18 Samentrekking uijt de generaale sullschrijving

19 PasseLijst der

Aankomende en Affgaande Burger

Perkenier, en Ceramse vaartuijgen, neevens

hunne Ladingen

Banda in ’t Casteel Nass=re den 36: Aug: 17884

J:n H:k Hterich

Zam