closeTerug naar inventaris

Transcriptie

101

Batavia.

Aan Zijne Hoog Edelheidt,

Den Hoog Edelen, Gestrengen, Groot: Agtbaaren, wijdgebiedende Here,

A= Willem Arnold Alting,

Gouverneur Generaal;

Benevens

De WelEdele Groot Agtbare Heeren

Raden van Nederlands Indië.

ae

Hoog Edele, Gestrenge, Groot Agtbare, Wijdgebiedende Herr„

en

Wel Edele, Groot Agtbare Heeren!

Per het schip

Het Lam

en

De Chialoup onder den

Burger Carel Andries

Bij onze nedrige van eergisteren per het schip de Triton over

Saparoua, hadden wij de eere uwe Hoog Edelens te berig„

„ten de geluckige komst van alle de Drie Schepen die dit Gou„

„vernement weder zijn toegedagt; en deze laten wij dienen ten

geleide

29