closeTerug naar inventaris

Transcriptie

105

Aan zijne Hoog Edelheidt.

Den Hoog Edelen, Gestrengen, GGroot Agtbaren Wijdgebiedende Hiere

A: Willem Arold Atting

Gouverneur Generaal

Benevens

De WelEdele, Groot Agtbare Heeren

Raden van Nederlands Indie.

Hoog Edele Gestrenge Groot agtbare vijsdegebieden de Hheere

WelEdele poot Aatbare Heeren.

11:

Oens ten hoogsten verblijd gezien hebbende met uw Hoog

danke betuiging vor de

goed keuring van meest alle

de vorige bestellingen

Edelens zeer Gerespecteerde Brieven van den 29. No„

„vember des Iongst Verweeken Iaars, ten Geleide der alhier

in