closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 3

het genoegen in het besluit

gen de menschen roof

1 4.

Het bevel ter aanhouding

eenlijk van het perk bejouw

tot narigt.

106

Wetter over de hun aangedane Overlast door die van

Gelgauw, zo betuigen wij Voor de Communicatie

onzen nedrigen dank

Die wij ook afleggen voor het genomen Genoegen

in de door ons bij het Beantwoord Patrias

Extract Van den 5: November 1785: Ge„

„dane Verzekering, dat wij nimmer zouden billijken

het weg voeren van Vrije Menschen, en Verder

ten dezen, op Hoog derzelver remarque: dat

men nooit zulke stellige Verzekeringen, als de be„

„tuiging, dat niemand van zulke Gedoentens, Ge„

„lijk de door den Perkimer Cos gepleegde Menschen„

roof op de Papoesche Eilanden eenige kennisse

zoude dragen, behoorde te doen, indien men van der„

zelver Kaste gegrondheid niet volkomen: overtuigd was,

in eerbied aanhalen, dat hier van de Verzekering gedaan

is uit de navorsching en navrage bij oude Bandasche

Inwoonderen, die deeze Menschenroof, Contrarie

het vorig Getuigenisse tot geen oud gebruik hebben

willen of weeten te brengen:

uw Hoog Edelens bevel, om het aanhouden of in

beheering hebben van Perken voor de Comp: alleen

bepaald te doen blijven bij het Perk Bejouw, tot.

dat

oor

4„