closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8

66

116

desselfs Vaartuig gevonden had, was

magtig geworden, keuren wij voorts met

uE: Goed, dat de Ministers tot weering

van dien Sluikhandel nader ondergesteld

hadden, maar wij hoopen ook teffens, dat

op de handhaaving van dezelve in ’t Ver„

„volg beter agt zal worden Geslagen, dan

zulx tot hier toe schijnt gedaan te zijn.

Door de Ministers Volgens het geen

uE: bij derzelver advisen van den 31.

xber: hebben aangeteekend, Gesteld Wee„

„zende, dat de misdaad door voormelde

Burger en Perkenier Cos bedreeven

in de Geweldadigen weg voering van eene„

„gen Papoen Juist zoo Groot niet: Zou„

„den zijn, indien dezelven maer aan„

stonds daar van kennis Gegeeven; en

aangetoond had, dat zulx door hem Was

gedaan, om aan het zijne te Geraaken,

terwijl de Cerammers dusdanig Gewoon

waaren te handelen, zoo verwonderd het

ons niet, dat UE: over deeze wijs van den„

„ken der Ministers vrij wat ontstigt zijn

geweest, en Wij kunnen ons zeer wel

voegen bij het geen UE: hen op dit stuk

hebben onder toog gebragt, blijvenden

wij steeds afwagten den uitslag van het

proces„