closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Wij hopen en zullen volgens gehoudenis

daar na uijtzien, dat deze Verwagting

ten Vollen mag kunnen worden bereikt.

1

68.

proces, ’t geen als nu door den Ambon„

„schen fiscaal teegen meergemelde Cos

gevoerd Wierd

Over het gedrag van den Predikant

67.

Rousselet hebben wij reeds bij meer

dan eene geleegenheid ons ongenoegenoegen

moeten te kennen Gegeeven.

De Ministers schijnen door de herhaalde

blijken van desselfs Oneerbiedigheid ver„

„pligt te zijn geweest hem met afgeschree„

„re Gagien ter uwer beschikking naar de

Hoofdplaats te zenden

En naar dien UE: op de beede van dien Leer

„haar het voorleedene gepasseerd, en hem=

na Ternaten beroepen hebben; zo

wenschen wij, dat deeze uwen toegeeven„

„heid voormelden Predikant tot een dus

„belen aan spooring zal strekken, om

zich in ’t vervolg in alle op zigte zoo te

gedraagen, als het aan een Dienaar

van ’t Heilig Euangelium betaamt

Inzelvervoegen hoopen wij dat de geen

wiens post is het houden der Negotie Boe„

ken zig in ’t vervolg beeter van zijnen

plicht zal kwijten, dan dezelven nu

laatst gedaan heeft, alzoo volgens uwer

brief die boeken niet alleen zeer laat

en