closeTerug naar inventaris

Transcriptie

mpolij in te kopen:

1 30

logte benodigeheeden

126

onderrigting genomen heeft kunnen worden van de intus„

„schen als noodzakelijk voorgekomene en Geordonneerde

veranderingen in de nieuwe Lijst, dat het ons, en den eers„

„ten Tekenaar in de eerste plaats, in deeze thans Geobserveerd

wordende naauwe zorge, dus allersmertelijkst valt, dat de

particuliere moedwil van hier de verdenking van morserij

en monopolie heeft te wege gebragt, en voor al in een tijd, dat

men van binnen van die natuur niets wist, en de Gantsche

Jnwoning daar teegen kan en zal moeten getuigen, en dat

hij bovendien, uit de aangehaalde zorge, het zelfs vertrou„

„wen heeft, om met de daden te kunnen bewijzen zo als

zijn E: bij deszelfs apparte Brief de Verdere Schuldige

rekenschap Geven zal dat /: Gelijk wij nog de beste hoop

mogen voeden:/ slegts weinige uit eene als van ouds meeren„

„deels uit gezogte Bandasche Zamenwoning, ook in deezen we„

„der moed willig boos hebben gewerkt.

Voor het passeeren van den gedanen Inkoop in den voorlede

Jare zeggen wij oodmoedig dank en wij zullen schuldpligtig.

beantwoorden aan uwe Hoog Edelens intentie, en dus, de zodanig

intewagte Benodigdheeden, van de Hoofd plaats eisschen; dog

ons za veel mogelijk bedenen van de verleende Qualificatie,

om de Lamp= Olij alhier voor 10. stuivers de kan in tekopen,

tenemde de Eischen van Java omtrent dit articul voor het

grootste gedeelte te verminderen.

Na onze Resolutien van den 1: November des gepasseerden en 30:e

Junij deezes Jaars, zijn wij weder gedrongen geworden eenige benodigd„

„heden Jntekopen gelijk deze besluijten dit met de redenen

van