closeTerug naar inventaris

Transcriptie

143

Sgeneraal Vertoog ofte aan wrisinge der Lasten en

Winsten getrokken uijt de afgeslotene Negotie Boeken deeses Gouverne„

„ments de a:o 178 6/7 geconfronteert tegens die van 178 5/6: met aanwijsinge Waar uijt de

Vermindering en Vermeerdering oorsprong genoomen heeft Namentlijk

Banda, aan het Hoofd Casteel.

De Lasten die ’t Boekjaar 178 5/6: beliepen.

8:

ƒ188693:13:

hebben in A:o 178 6/7: gemonteert

184833.

15:

En also jongst minder

18:

3859:

8:

ƒ 17152:

—:

8:

Terwijl de winsten en Inkomsten in A:o 178 5/6: waeren

8:

17855:

en in ’t Jongste boekjaar 1786/7. wel

7:

8:

703:

En dus nu meerder

De Generaele Lasten in A:o 178. 6/7. minder

18: 8:

ƒ 3859

d=o winsten

703:

_=o meerder

1

7: 8:

Bij elkanderen getrokken toont aen dit Banda

in vergelijk van a:o 178: 5/6: voor de lingen is geweest

ter bedragen van

6:

ƒ 4563:

Anders op zig zelvs

De

Lasten hebben in A:o 178 6/7: bedragen.

ƒ184833: 15:

winsten en Jnkomsten

17855:

8:

za dat Banda meerder lasten dan winsten heeft gehad

ƒ166978:

7:—

Ten Comptoir Hollandia

De Lasten die in A:o 178 5/6: beliepen

2:

ƒ15521:

hebben in A:o 178 6/7: bedragen

16082:

16: 8:—

Dus Iongst meerder

561: 14:

8.

De winsten en Jnkomsten in A:o 178 5/6: beliepen

2917.

13:

en dit Boekjaer 178 6/7:

1787:

8:8:

Gevolgelijk mindere winsten

1130:

4: 8:

Alzoo dat dit Comptoir deesen Jaere nadelingen is in

volgelijk van A:o passato

ƒ1691: 19:

En op zig zelvs

door dien de lasten in a:o 178 6/7: zijn.

ƒ16082: 16: 8

en daar en tegen de winsten maar

1787: 8: 8:

Js Hollandia Jongst een Last post geweest van

8:

14295:

Ser Compler Reverge

De Lasten in A:o 178 5/6: bedragen

ƒ 13014:

8:

en in a:o 178 6/7: zijn deselve geweest

13486.

10: 8:

off meerder

2:

8:

472:

De winsten en Jnkomsten= in A:o 178 7/6: beliepen

1294:

14:

Bedragen in dit boekjaar 178 6/7: meer

1260:

7: 8:

off minder

34:

6: 8

waar door dit Comptoir in vergelijkinge van A„o passato

ten agteren is geraakt.

506: 9:—

Anders