closeTerug naar inventaris

Transcriptie

19

19

8

8:

8

147

van de Respective Comptoiren en hoe veel

Aantoning den Restanten

indert zijn Pramentlij„

k.

deselve in A:o 178 6/7: vermeerdert en Vern

Restanten

in A:o 178 6/7:

in A:o 178 2/7:

meerder

minder

in A:o 178 5/6:

Te Banda

1

8:

8

10:

ƒ 76884

8: ƒ 89231

ƒ815426: 1.

Hollandia

3851.

8:

2:

3

8. 135017

„138868: 5.

Revengie

3

8:„ 18453:

8.

30156:16

4

11700

13:

waijer

12517

8:

4

10223:

8:„

17:

2293.

Timor

24888.

18616.

6272

3

15

8:

12:

8:

Telt

5:

8:

ƒ 21827

79178:

6: 8 ƒ 1076914

ƒ1019562

7:

1

4

8:

8.

mindere van ’t meerdere ge„

5.

79178

8:

4:8:

substraheert met

1076914

Toont aan dat deese Jaare in verge„

lijking van A:o 178 5/6: de Restanten

Aecc

18:

57350:

vermeerdert zijn

deert

ƒ57350:18

Casteel als die

't Hoofd

van

Restanten ze

Hantoning waar in voorsz:

als

bestaen

Respective buijten Comptoiren op zig zelve

Aan het Casteel Nassauw.

25:

ƒ78076:12

drf 2395.

8:

Crd:s 39504.

Aan diverse munt specien

De Groote Geld Cassa onder den Heer

17:

8

15174

71160:

3:

8.

4598

oppercoopman

7664:

Diverse koopmansz:, provisie en ammo

ƒ315655

15.

5:

„222403:

nitie, wapenkamers, en andere goederen meer

Inde kleene geld cassa aen diverse munt

spicien

8

5/32:

3405

8:

rd

2043

12

6742

Diverse debiteuren direct aen ’t Compt=

Generael vide Apparte Me„

morie

558130

9:

Inde kleene winkel aan Diverse

19

munt specien

d:

8

17:

1268

1160.

ƒ 4186.

27:

2114.

Lipraeten tot dood kleeden

35.

8:

14:

8.

11:

4222

De kleene Dispens wegens diverse

provisien

16:

2689:

De swaard vegers winkel over diverse

ijser en tien ett

17:

154

:De Smits winkel over als

even

1455:

4.

'T Slave quartier over adappen

en Spijkers

11

416:

'T Matteriaal Boek over bouw

matteriaalen

2843.

8:

'S Comptoir Hollandia

131

rd: 2500.

aan diverse munt spetien

dul: 15000

25:

180

49503:

_=o parvisien, ammunitie, Equipa„

„gie, wapenkamers, en andere goederen meer

3:

85514:

8:

„135017.

3:

Transporteere

13.

1027327

8

8:

8.