closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6

in A=o 1786/7:

in A=o 178 6/7:

in A:o 178 5/6:

minder

meerder

P= Transport

20356

10:

ƒ 1677:

ƒ 19221:

ƒ540. 9:

d

19

—„

'SLands Inkomsten wegens de 10=de

op de Specerijen

4290:

11

8

6458:

216

8:

9

10:

Door Een wijnig minder geleverde spe„

Cerijen als in a:o pass=o komt deese min„

„derheijd in de 10=de daar van ten voor„

„deele deeses.

7:

ƒ 1677.

9:

ƒ 2711.

8: ƒ 25680

Telt

ƒ 24647.

Het mindere van het meerdere

gesubstraheert

25680:

2711

9

Dan Blijkt dat de winsten en Jn„

„komsten in dit Jaar 1786/7: meerder heb„

7:

8

ƒ 1033

1033:

Accordeert

ben opgebragt dan in a:o 178 5/6.

Dog de nadeelige posten welke op

deese Reeckeningh zijn afgeschree„

1

7495

ven beliepen in a:o 178 5/6:

7825.

en in dit Boekjaar wel

Dus deese Jaere

„meerder

330:

'T welke afgetrokken aantoont ge„

„lijk bevoorens dat in dit berkjaar

178 6/7 meerder winsten en Jnkom„

„sten zijn geweest dat in a:o 178 5/6: tot

ƒ 703:

Bij het voorenstaande den staat der Provintie van Banda

tegens het boek

Jaar 178 5/6: geconfronteert zijnde, zo volgt hier onder ook Een

Vergelijk

Van de Lasten en

Winsten voor zo Herre als deselve bij memorie van

Menagie bepaeld zijn

—.

te weeten

De Generaele Lasten deeses Gouvernements

buijten

zijn bij de memorie van menagie met alle de

Comptoire bepaeld

ƒ127875.

17

En dit Boekjaar 178 6/7: bedragen deselve wel

184833

zo dat deselve de bepaling zijn te boven gegaan

ƒ 56958:

De Generaele winsten en Inkomsten

deeses Gouvernements zijn bij evengewaagde memorie

gecalculeerd op

74250:

ƒ

Terwijl de winsten en Inkomsten zo van

Banda als die der buijten Comptoiren niet

meer Gerendeert hebben den

17855.

8

Oversulks minder dan ’t daar voor bepaeld

5639„

De meerdere Lasten en de mindere voordeelen te zamen

geaddeert, toonen aan dat dit gouvernement in vergelijking

van het daar voor bepaelde Een veragtering

heeft. van

7:

ƒ 113353

dog wanneer men hier bij vergelijkt den staat van

a:o 178 5/6: toen de meerdere Lasten en de mindere inkomsten

het bij memorie van menagie daar voor bepaelde te bovenging

13

117916:

dan blijkt dat deese Iaere ’t Gouvernement van Banda Een

mindere veragtering heeft dan in a:o 178 5/6:

ƒ 4563: 6:

15.

12:

19

19

7

8:

8

8