closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Den verkoop heeft deese Jaere bestaan in de volgende, als.

de

geeft

kosten

den

winsten

pr Ctos

uijtkoops

Jnkoops

Vertier

Cormanaelse Oijwaelen.

86: 14.

43.

—:

292:

9:

15:

—„

205.

p:s

12

Musdoeken fijne Roode

3.

5

70:

—:„ 212

-

3/443:

301:

2:

55:

7„

Boemaals Ge: groote

8

8

4:

—:

15:

40:

11:

1:

Chelasse geruijte

17:

1423

17.

—:

54:

—„

1

4043.

2620:

1

200:

1

Guinees Gem: Gebl:

23

9

—„

32:

9

96

73

_„o beuijn blauw

15

5

—„

75:

35

19

20.

14.

9:

partallen Gem: gebl:

1

66:

64: —.

2:

170.

10

17:

10.

moeris fijn gebr:

17

1

—:

24:

8

17

36

29

10

Deekens kleene

35

15:

40:

134

10

98.

10

Guinees Groft tutul:

54:

Geeft percentos door den anderen

Bengaelse Lijwalen

640:

8:

—:„

60:

8

8:

ƒ1704

1064.

„—

192:

p:s

Gerassen

16

125:

40:

6.

6

439

10

313

19

faamosijne

56.

Geeft percento

Souralse Lijtraclen

ƒ 1337:

19

78:

1

19.

ƒ 3042

1705:

416:

Baftas hr: br: heele

19

574:

87:

8

9

1220

10.

645.

285:

_„o halve

8

1113

83:

8:

18.

2447

10:

1334:

470:

_.o tm: heele

604

8.

54.

1714:

1110:

_: halve

740:

810

63:

6:8

2085

300:

1275:

_:o witte br: heele

75

1322.

—.

3107

—.

744:

1785:

karikams Groote Roode

954

60

13

2600

1654: 8:

1034:

:—

=o kleene

_=o

18:

36

12.

70.

13:

-

51:

11:

vlagge doeken

124:

—:

56:

344:

4:

—.

220:

100:

Hpaijen

109:

74.

13.

257:

10

148.

27:

Deekens Gecattoeneerde Groote

145.

6.8

36.

313

168:

120:

Pattollen Catiene

88

85:

5:8

192

103

10:

30:

9

hilse Cassembasaarse

281

70:

10:

697:

1

160:

412:

_.o br: ordinaire

176

67:

6.

439

262

10

_=o

50:

pattenas

75

ven anderen

Geeft percentos door

2

Javase Goederen

ƒ 563:

180:

5:

316:

879

5:

5

lb 1265

Cattoene gaeren

5

5.

63:

50:

106.

160

1000:

Cotij boonen

148

Geeft percentos

Vaderlandse koopmansz:

kopere vijsel en ijsere Ramper

G:

2:

5.

18:

1:

10:

13:

39

8.

floere Lampher

133:

6:

16:

rotl.

82:

61.

50

—„

60.

heeft per centos

Zriverse Goederen

9:

17:

73:

13:

17:

27:

boll: 130:

Zeep Zourats

34

70:

2:

10:

84.

130:

49

lb

wap

57.

16:

429

_„ 1175.

5746:

4:

12000:

tarwe

18.

Heert percentos

Transporteere

ƒ11463.

8

——

8.

—„

12.

6

5:

19:

4:

3:

6

15

10

16:

—:

8

12

8.

6

12:

12.

10:

8:

8.

8:

8:

8:

8

8.

8:

8: