closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den Vertier.

kosten Jnkoops

uijtkoops

geeft p„r C=too

P=r Transport

Diverse Administratie

De Swaard veegers winkel

51:

8

14

33.

1

10:

ƒ

’t winkel Boek

50.

4

6: 7:

2:

matteriaal Boek

15:

6

80:

74

41.

wapenkamers goederen.

734

18

14

1423

94:

Geeft presentos door den anderen

93:

Addeert

weegens de 6:e 1/3: p=r C=to opgeld der zoldijen

in deese reeckeningh gecrediteert

16:

2017

ƒ

_=o de behaelde advancen van ’t op

reeck: belaste, de werffmeester Schie„

tekatte, wegens te kort koming bij de

15:

1265

overgave zijn administratie

430

Den Luijtenant der Arthillerij Bruno ad idem

4:—

199

10:

wegens Ontfangene agio opwisselgelden

belaste

Bus„

_=o de advancen van ’t uijtkoops

Heer Gouver„

poeder, op Reeck: de wel Edele Agtb.

neur Seidelman

1460:

wegens 4: Slave kinderen in ’t quartier gebooren en

„0

ten faveure deesen ingenomen

79

4:

Telt

De nadelige Posten, dewelke ten lasten deesen

Reeckening afgeschreven zijn bestaan in de vol„

gende gevalideerde spillagie zoo aan d’ scheeps overheeden

als die van mindere Vaarthuijgen

ƒ 2810: 14: 8:

wegens overledene slave is op diese reec„

kening belast

941.

10

voor 8: stuks gecreveerde koebeesten

85.

de berekende advancen op de over be„

vonden goederen in dese administratie die ge„

„valideert zijn in mindering de te kort

komende

112:

5.

8

de verekende advancen op de goederen

die na de post wockum op Aroe gesonden

waeren, dog bij ’t doen eener verloren rijste„

rug gebragt, dus weeder gedebiteert is

6:

428:

16

437

de gepermitteerde, spillagies in 12/m:

in alle de administraties bedragen volgens

de Boeken

2521.

9

8:

Zesteert aen Zuijvere Winsten ten Hoofd Casteel

Ten Comptoir Hollandia

1616.

10:

8

_=o Levengie: naer aftrek de nadeli„

616.

4:

_=o

waijer - „ge Posten

129: 19

8

Residentie Tinor

600: 17:

De Winsten op de Buijten Comptoiren bedragen

zo dat alle de winsten na de Contanten der nadelige Posten ze aan het Casteel

als op de gezamentlijke Comptoiren rendeeren

Transporteere.

¾.

149

de Winsten

ƒ 1460:

10:

17:

4:

2:

5.

33:

9:

689

4.

ƒ 12205

5452:

ƒ 17658:

6899

ƒ 10758.

2957:

ƒ13716:

5:

16:

11.

7.

12:

9:

1:

8:

8:

8

8: