closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de gegeve beveelen aan de Javasche Ministers,

ter bezorging herwaarts van de weder Geeischte

1000. Coijangs Rijst en diversen andere articuten.

Dan op het ter nederige stelde dat uwe

884.

de ordre om eenvoudig te schri„

„zen tot narigt houden

Hoog Edelens niet wel hebben kunnen vatten

den zin en de meening van Onze bij den Eisch

tevens gedaane verzekering van met de

Rijst gansch niet zoekeloos te werk te

zullen gaan nog zig Htarem aan de

kwaadaardigheid van de Geenen die

„niet verder als om zig zelven den ken„

„de, Geen verlangen naar overvloed: nala„

„ten zouden, al was men tot het uiterste

„gevaar„ diene wij, hoe zeer als pligt„

„schuldige narigt zullen houden Hoog

derzelver bevel om voortaan in de de„

peches en brieven een eenvoudige en kla„

re manier van Schrijven aan te nemen,

egter in eerbied, dat naar het voorwaarts

Genoteerde, gezorgd en voorzien hebben„

„de moeten worden tegen de wille keurige op gaven

van de sterkte der huisgezinnen bij de ziel„

beschrijving

45

we

is