closeTerug naar inventaris

Transcriptie

n

153

Formeelen Eysch van Benodigheeden

Voor Den Jaare

Anno

1789.

Eijsch

Eijsch

Calculative d’ Calcutative

de vertier

voor t

voor t

vertier in Restant

in de 5 jongste

Iaar

Iaar

„1 Maanden onder ult=o

Boek jaaren

Anno

Anno.

van diverse Julij anna

van 178 2/3 tot

1788

1789

1790.

specien

anno 178 /5

Contant in Diverse specien Als

50000 Rld

50000

44375.

rds 156919: Frd 26335 uld:o

stuks goude ducaaten Rd 11000

4000

ducatons Zilvere gecar„ 21000.

12600

12500

:

Ropias Zilvere . . . .

20'000

keijser daalders - 2500

2000

:—

6 9/25 sakken paijement - - - 1000

koopere duijten 768.000p„s 2000

Man

1:—:—

uijt Maakende rd 50'000

Duijt Het kleede Pakhuijs

Cormandelse Lijwaeten

Packen guijnees gemeen gebleekte oude S: C:s zoort

166

70

612

9:

p:

1515

176

1:

¶feijne

20

32

287

6.

4:

E Bruijn Blauw

4:

160

160.

4:

salem poeris gemeen gebleekte

286

6:

6

283

E Bruijm Blauw

4:

458

4

Paralle gemeen gebleekt

2:

5 fijn

2

4„

:ruijd Plaur.

483

4:

200

2:

30

370

2

=hoemaals geruijte groote

28

2

1

Moeris gemeen gebleekte

100.

3:

3„

Moeris bruijn Blauw

170

1.

1

Deekens gecattoeneerde fijne groote

271

3:

271

3:

29

Chitsen pattnade

1

1

5

Salem Poeris Roode

1

1

1:

gingang onderbroek gestreepte

1:

1:

.

Taffe Chelas

200

1:

121.

51.

_ Mocris fijn gebleekte.

1: