closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„kraam zijn wag geworpen, naar het daar van ingeko„

„men berigt van Gecommitteerdens

Een klein partijtje Stamp-paarlen, die ook van desen

§ 101

een half reaal staamppaar„

Argenees komen, sedert lange Jaren in zeer Geringe

„sen gaan over

en niet naamwaardige partijtjes en tegens exces„

„sive prijsen hebben wij op gesogt tot de Swaarte

van Een halve Reaal voor rd:s 10. —. zo als te bekomen

is geweest, terwijl men nog een minder soort komt

dat hier tans niet gevonden word, en wij bieden uwe Hoog

Edelens na de begeerte dit partijtje ter preive aan in

een doosje, geborgen in de kast met org:l secretarij Papieren.

§102

Jn het schip Hoolwelff zijn afgeladen de met het

Chaloupje de Jonge Jan Jongst van het Eiland Damme

aangebragte 12996. ponden Swavel Aarde, die

zuiver en schoon bevonden en aangerekent is met

ƒ127:6: 6: —, zijnde Vijff eijnd:s voor het Picol van

125. Ponden terwijl de sterke winden gehinderd, hebben om het

meerdere tot de g'eischte 20000. Ponden van t Damme op te

doen, en het vaartuig niet te lang aldaar heeft mogen vertoeven

ƒ807

Aan den verderen Eisch uwe Hoog Edelens voldoen wij

Eisch

aan den verderen

word voldaan

na mogelijkheit onder de G’ordonneerde Omzigtigheid met

op zigt tot de specerijen, Noten Olij, geconfijte

Noten, en Marmelade, zijnde ditmaal het gevogelte

niet te bekomen geweest.

Ĥ104

voor het overige uwe Hoog Edelens in ootmoed versoeken

den Formeelen Eijschgeinesedeer

de om een Gunstig ontzet van Benodigdheeden, la„

„ten wij hier onder volgen den

Formeelen Eisch

Ja