closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Calsula„ Eijsch

6„ de vertier Calcu„

voor 't

tive als

in de 5: Jongste „lative

Jaar

tand onder

boekjaaren vertier

Anno

ult:o Julij

van 178 2/3. tot in 10.

1789

A:o 1788.

A:o 178 6/7. maanden

6.

16.

6.

9„

4000:

1100 p:s

5000 p:s

p

1000

Comptoiren.

Met de buijte

6000.

lb

2989.½

lb

49702

300.

boij

822

408

100.

1514.

300

78.

569:

boek

717:

50

4:

p:r

27.

180

26

H:

503

40

92.

14:

440.

150

39.

80.

lb

314.

200

310.

45

50.

boek

6

4

4:

p:s

4

7.

1.

1

1.

77.

6

70

12

4:

4

59.

Eijsch

voor ’t

Jaar

Anno

1790.

6„

4000.

6000

300

100

300

50

20

40

150

200

6

2.

1:

1

1

6.

12

te

p:r

d

bos

_o

boek

p

lo

bl

t

boek

p.

stell

p:

Berlijns blauw

kurke proppen

Van de Arthillerij

nnskruijt waar van een Eerde fijne

vaderlandsch Lonth

_=o

Indiasche

Cardoes papier Hollands

_:o naalden

_=o Gaaren

kierk

Geraffineerde Salpeeter

pattroon Papier

kruijtmaaten als 1 p:s van 6. 1. p:s van

4. lb 1. p:s van 3. lb 1. ps van 2. lb 1. p:s van

1. lb en een p:r van ½. lb

beslooten kruijt siften fijne

metaele gewigt: van 1: lb tot een guntje

Astrotabium

quadrant om Zoo wel het midden

van ’t Canon of mortier als ook d’el

„ratje te neemen

staale schut en drilbooren

Affuijten met raaders, als

6. p=s van 18. lb Calieber

6. 12.