closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van

e

te

13775

80:

27.

15.

140.

de vertier in Caltuba„ Calcula„

de 6: Jongste, twe ver„

twee als„

tier

tand onder

boekjaaren

ult=o Julij

tot 10. maan„

van 178 23/8

6/7.

„den

anno 171

Ao 1788.

16

6

2

1.

766.

40.

60

411

125.

6000.

90„

3725.

320.

te

36.

8.

p:

21.

137.

137:

4:

13

13

4.

3.

12.

Eijsch

voor 8:

Jaar

Anno

1789.

24

12.

6

2.

2:

2

1.

1000.

1000.

1500

400.

100.

400.

1000.

1000

200

20.

30.

6:

2.

1:

2

25:

4

25.

Eijsch

voor.

't Jaar

Anno

1790.

24.

24

6

2

2:

2.

1:

1000.

1000

1500.

400

100.

400.

1000.

1000

200.

20

30.

6.

2:

1.

2.

25

4

25.

p:r

4

lb

p

lb.

159

Affuijt raaders, als

8. p:s van 18. lb Calieber

_=o

8. 12.

_=o

6. 8.

ijsere draaijbassen van 1: lb met dies stoelen

_=o Canons van 2: lb. Calieber

metaele houwitsers met dies stoelen

_=o kanous van 2: lb Calib: met dies toebe„

„hooren tot de geswind Sooten

Beslaage affuijt: tot deselve van 2: lb Catiel:

verwaagen middelsoord

rond Scherpen van 3: lb: Calieb:

__=o

_=o 2:

_o 1: _=o

lang _=o 18. _=o

_=o 3. _=o

_=o 1 _=o

ijsere Bas koogels in zoord

Loode snaphaan Koegels

draat

koopere Canon leep:s en verkenst: van 18afal:

_=o _:o booren

_:o Last haken

Schut kaatsers

koopere schut passen middel soort.

Caliber Stokken

kruijthoorens.

koopers kruijt lanthaarens

wissers spijkers