closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

Ke

1 „r Transport

oordragt.

ƒ

Ter2

4: p:s metaele gewigten van 20: lb ijder

15:

_=o

6

10

d:o

_=o

13

7: 1

_=o

_:o

3:

d=o

5:

2: 1

_o

_=o

_=o

4:

4

1

3:

_o

_

2:

do

_.o

2:

3:

1:

_=o _o

5:

½:

_:.„

d:

2.

Balancen

3:

koopere Schaelen

1: p:ke

Rijst maeten

4: ps

houte Ell

1:

ten

Diverse Eijwa

p:

73:

ofe

ken fijne peliacats

Necisdoe

17:

50:

—1

Bengaels

GGerrasser

22:

34

twarte breede Heele

Baftan

27:

267

halve

_:o

160:

_:o

Smalle Reale

28:

D: Halve

8

195

905:

karikams Groote roote

29

564

_„o

_=o

kleene

25:

vlaggedoeken in soort

30

304

sprijen of palemporsen

56.

Chelassen Geruijte

31:

25

eteme Getalt: Groate

38:

100

PCattolle Cattoene

482

Guinees Gem: Gebt:

4

33:

12.

_=o

_:o fijn

34:

55

4

Chitse Cassembaarse

35:

72:

36. moeris fijn gebl:

7:

65: Guinees Groff tituc:

35

hitse breede ordinaire

106

Baftas witte breede heele

2

Goederen

Javaes

1

over 222

Cattoene Gaeren /.

36:

6.

p:r

koebeesten

52:

koopmansz.

Vaderlandse Goederen en

p:s

3

over

26.1 koopere veijsels en ijsere Sampers

5100

lb

37: affuijt ijser

7

Transporteere

½.

525:

40.

72:

60:

30

1

6

6

12

5

36

10

20:

12:

8:

10

ƒ 701804:12:

835.

11

1241:

345:

136:

600: 15:—

448:

292:

10:

2172

8:

902

5:

116

16.

660

588:

15:

143

135:

5790: 10

273: 10

187:

720:

63:

—:

1505:

424:

55: 10:

59: 19:

43: 10:

512: 8:

ƒ720063:19: