closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

Transport

37: a: insen in staven

lb

over 6448:

Htaelld _=o

38:„

985:

1

sloot plaet in plaeten

762

kopere in plaeten

39:„

4

406:

40:

liets Loodin schuijten

444.

1

plat lood rolle

221

Sart Laken

42:

9:

7a:

smelt krdesen blauwe

43:„

p=s

3

1

Rrigtleer muscoovisch

Vell

E

min Borax

44:„

lb

4

Salarmoniac

4.

Heele Leggers

ps

45:

29:

Paarings

47:

710

2

koks beijlen

336

breede houweelen

48:

231

Schoppen in Soort

86

71:

kurke Croppen

2000:

Indiase goederen en

manschappen.

60

46: Konings met zilvere knoppen

8:

p:r

of

49.

zeep Zouaats

426

boll:

Schoenan

p=r

350

50:

nagulen

8

lb

Canneel

10

51:

waxin soort

1930

tarwe

52:

17204

53:„

Bindrottings

ooff:

543

bott=r

54:„

Roove water

4

55.

mart hondjes

116

1

p.

18.

63:„

Zoekelmatten

Provist

Vaderlandse

azijn Hollands

46:

k:

op 583.

56:„

lb

vlees

800:

–„

Spek

2043

57:

Olijve olij

k:

1

39

62:

Vooret

kriesche

lb

1218:

Indiase Prov

dien

o„ 672: Lasten en 2495

lb

af 2018495.

Rijst

59

k

4524.

60:

Arak

Transporteere

c01

n2

1

lb

1„

7:

165

720063

19

490:

190

103

3

193

10

6

54

8

21.

6:

57

19

4:

34

8

6:

14

66:

10

13

440

17

286

16

217.

9

99:

10

20

160

6:

47

12

8

10

211

1:

17

8

3.

8

4

767

16

851

12:

177.

2.

4

14

232:

5

8

116:

12:

200:

510

15

39

583

26640

18:

904

16:—

ƒ754354: 13:

8

8:

8.

8.

8:

8:

8