closeTerug naar inventaris

Transcriptie

83:

a:

1

5

Der

=Transport

P.n

voordragt

1420:

616.

p:s brand spuijten met dies toebehooren

2:

821:

scheeps brand spuijten

2

4:

hand Lanthaarns

2

lanthaarn hoorens

20:

773

Iavase scheeps Schuijten

2

795.

Tollen,

3

40

haijd Pompleer

2:

boeij Leer

27:

6

diep looden

28:

9:

Wittem met kooper beslae

2:

10

1

17

1:

verre kijker

houte botteliers pomp

2:

10

Riem houten Jalarlde

9

Leere brand Emmers

15:

96

l

persiaans rood aerde

100

talk uur glas

p:

16

cinne heele kanne

14

3:

_:o Halve _=o

4

7:

_:o Heele musjes

12

5

17.

_:o Halve _=o

1

_:o pintjes

12:

7

_:o randCoentjes

12:

10034

ride Jnven

tjalling het gedeelt

22 en

4851

taris

loup De Ionge Ian

C:ni

de

voor

Corra De waterslangh

99

too dies rompen tuijg

lb

van 2:

747

4:

3: p:s metaele bassen

39

8:

1: 1: kleene ijsere dregh

885

Arthilleri goederen

778

8:

8

ƒ

6 p:s ijzere Canons van 6: lb

8: 8

778

6: afuijk met raders 6:

2:

4:

2: kopere Canon lepels 6:

3: 8

6:

2: verkenstaarten

12:

1559.

2: wissers en aansetters 6:

1

Prchillerij

Goederen onder den Luijtenant der Arthillerij

Ernst Lodewijk wilke

8971:

lb

buspoeder

42043.

hofde vand gemeer koegels

458

4565

147.

hoss: Lonth: in zoort

714

40

70:

boek: Cardoes papier

20:

„pattioon papier

87:

p:r Cardoes noeldens

12:

54:

365:

Geragineerde Sravel

_=o Salpeeter

34

7:

lb kruijt koolen

150

23

p:s hand spaken

169:

64

49: lensen voor de wielen

56

7: beurs vaetjes

123:

Lont stokken

82:

13:

Draage Voort . . ƒ 9982

Transporteere

16

11:

18:

12

15:

1

12:

16

14

4

5

17:

12.

i

12:

5:

2:

12:

16.

8:

11:

4:

4.

9

8

8.

8

8

18:

12:

8

6

8:

8

8

1788251:

22042

ƒ 766208: 19:—

5:

4: