close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0524

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

83:

a:

1

5

Der

=Transport

P.n

voordragt

1420:

616.

p:s brand spuijten met dies toebehooren

2:

821:

scheeps brand spuijten

2

4:

hand Lanthaarns

2

lanthaarn hoorens

20:

773

Iavase scheeps Schuijten

2

795.

Tollen,

3

40

haijd Pompleer

2:

boeij Leer

27:

6

diep looden

28:

9:

Wittem met kooper beslae

2:

10

1

17

1:

verre kijker

houte botteliers pomp

2:

10

Riem houten Jalarlde

9

Leere brand Emmers

15:

96

l

persiaans rood aerde

100

talk uur glas

p:

16

cinne heele kanne

14

3:

_:o Halve _=o

4

7:

_:o Heele musjes

12

5

17.

_:o Halve _=o

1

_:o pintjes

12:

7

_:o randCoentjes

12:

10034

ride Jnven

tjalling het gedeelt

22 en

4851

taris

loup De Ionge Ian

C:ni

de

voor

Corra De waterslangh

99

too dies rompen tuijg

lb

van 2:

747

4:

3: p:s metaele bassen

39

8:

1: 1: kleene ijsere dregh

885

Arthilleri goederen

778

8:

8

ƒ

6 p:s ijzere Canons van 6: lb

8: 8

778

6: afuijk met raders 6:

2:

4:

2: kopere Canon lepels 6:

3: 8

6:

2: verkenstaarten

12:

1559.

2: wissers en aansetters 6:

1

Prchillerij

Goederen onder den Luijtenant der Arthillerij

Ernst Lodewijk wilke

8971:

lb

buspoeder

42043.

hofde vand gemeer koegels

458

4565

147.

hoss: Lonth: in zoort

714

40

70:

boek: Cardoes papier

20:

„pattioon papier

87:

p:r Cardoes noeldens

12:

54:

365:

Geragineerde Sravel

_=o Salpeeter

34

7:

lb kruijt koolen

150

23

p:s hand spaken

169:

64

49: lensen voor de wielen

56

7: beurs vaetjes

123:

Lont stokken

82:

13:

Draage Voort . . ƒ 9982

Transporteere

16

11:

18:

12

15:

1

12:

16

14

4

5

17:

12.

i

12:

5:

2:

12:

16.

8:

11:

4:

4.

9

8

8.

8

8

18:

12:

8

6

8:

8

8

1788251:

22042

ƒ 766208: 19:—

5:

4: