close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0529

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

10: 10:

1.

Der

Transport:

I= voordragt

ƒ122763.

81:

lb Cattoene gaeren

69: lb op Lonthoir die

18:

12: Rosmgains koste

lb

371

loffij Boonen

6366: lb op Lonthoir die

37:

4: RosingainT koster

wax kaerssen

14

7: lb op Lonthoir die

7:

Rosingain 't kosten

7:

Arthillerij Goederen

p:s affuijten met raders, als

29

13: p:s van 18: lb sal:

4900: 10:

1798:

9. 6: op Lonthair

1431: 17: 8:

7: 4: „:

3: p:s op Lonthoir

Rosmgain

4:

ƒ8130.

7: 8:

p:r Rampaarden op bloks willen

6:

3: p:s van 18: lb Oalieb:

166

2: 4:

18: 10

6

op Lonthoir

16:12:

1 6:

201

2:8:

p:s rondscherp in soort, als

3901

3577: p:s op Lonthoir die

8

—:

1617:

332. Rosingain 'T kosten

p:s Lang scherp

412:

320: p:s op Lonthoir - die

92: 1 Rosingains kosten

203: 14.

6.

48:

161

p:s platt scheep op Lonthoir

metaele Canond

6

2. p:s op Lonthoir - die

6

1197.

4 Rosingains kosten

14: 10:

p=s koopere Kogelmallen of

9.

_=o dissel

1:

3: 11.

Lonthoir

16

Canon booren

1

10: p:s op Lonthoir die

4:

3:—

6. Rosingand kosten

10

v: kopere laad priemen

12: p:s op Lanthoir die

3:

11

Rosingamnd kosten

6:

1

p: koopere Canon Lepels

10: p:s op Lonthoir die

Rosingain 5 kosten

19

19

p:s verkenstaarte

10: p:s op Lonthoir die

7. Rosingain 't kosten

6

6.

1

1: p:s kopere kruijt schael op Lon„

4

1: 8

_=o kogelform S„ thoir

wissers en Gansetters

10

11: p:s op Lonthoir die

7: RosmgainT koster

13: 18:

7.

p:s Kruijt hoorens

3: p:s op Lonthoir die kos„

Rosingain I ten

4:9

9: 14:8

3

lb loode hand geweer koegels op Lonth:

16

p:s kopere kruijt Lanthaarne

2.

1: p:s op Lonthoir die kos„

7:

18:

1: Rosingain 5„ ten

15:

7:

4: p:s kopere Cardoes kokers

3

2:

_=o op Lonthoir

4: houte

140:

122: druijven in soort

Draage voort . . .

Transporteere

8.

„111679

ƒ134504:18:

7: 8:

10

8:

170

892310. 10.

1892310: 10:

—: