closeTerug naar inventaris

Transcriptie

AAr

P=r voordragt

34541

4

Rijst

192

Peeper

1114

drak

t

nagulen

250

Platt lood

55.

10

Chelassen Geruiten.

93

karikams Groote roode

t

4820

zout

12:

karikanis kleene roode

1.

heele leggers

10

Lijffeijgenen

5: mans en die

5: meijdens T kosten

1:

deekens gecatt: groote

4:

Guinees fijn Gebl:

8

d=o bruijn blauw

Staal

50: lb

Canneel

37: g=rt Hoenen

27: lb

Roodkopen

1500:

tarwe

Schrijf Gereedschappen

8: boek: Groot formaet Papier

6

4:

11. kleen _=o

_=o

8

4:

87: p:s penne schagten

16:

—½ lb Pottlood en roodaerde

1

8.

4:

2: 1 rood Zequllak

8.

2:

6

4 bott=s met in ht

1

40. p:s Chitsen breede ordinaire

Gestempelde Papier

25. p:s Zeguls van ¼: ld:

8:

12:

25:

_=o 7/8:

6

4:

4 p:s neurdoeken fijne palial.

Boekbinders Gereedschappen

1: p:s sneij pers en sloeg ijzer

100: p:s Pattolle Cattoene

Kerk en School Boeken over 50: p=r

Arabiese Boeken

tot Pattaoon papier

2: p:s Moeris fijn Gebt

Arthillerij Goederen.

101: lb: loode handgeneer koegels

10

4

12: boek: Cardoes Papier

8.

13

2: lb:

_=o Gaeren

17.

3

1: p:s

kopere kluijt Lanthaarm

17.

1:

2:

ijsere verkenstaarten

9.

3:

kopere kanon Lepels

1

18:

3:

wissers en aansetters

16.

Draage Voort

2

31.

15:

5

Transporteere

8

8

16460

Transport

1

13847.

424

20

222

4

110

221

10

16

16

693

5

98

11

10

37

16

80

13

178:

11:

18

8

70

3: 18:

140:

20: 16:

16

3.

7: 8:

1

16

16

10:

4

C

7

9

10:

6:

12

4

7:

16

8

8

1058298

ƒ 105829:8„

8:

1: 8

173

1: 0