closeTerug naar inventaris

Transcriptie

406

644:

221

9

5:

3.

ad jdem van Batavia

A:o 1787

p

kooper in Plaeten

_=o

p:s t Zeepaert

A:o 1786

looth hollands

_=o

_=o

Platt looth

de silverleeuw„

_=o

1781

swart saken

C

_=o

Java en nept:

1787

smelt kroesen.

p:s

_=o

nephitimar

Iugt leer

Vell

_=o

d=o

mineraele Borav

lb:

4

_.o

_=o

4

Salarmoniak

4.

_=o

’t Zeep: en Neptin„

1787

1786

Rottings met silver knoppen

8.

p:r

Amboina

1: partic: Chial

lb

nagulen

8

Batavia

„neptinus

Caneel

10.

op Banda

Inkoop

azijn Hollands

k

583

„pantj: de Loos van Timor

1786

lb

wax

1939.

Batavia

1787 Java a nepl:„

tarwe

17204

_:o

_=o

bindrottings

bosf

543

_=o

_:o 1

Roose water

4: bott:s

_=o

Java en _:o

116: p:s

kwaad hondjes

op Banda

Jnkoop

lb

Vleesch

800:

_=o

_o

1:

2043:

spek

D Silver leeuw, Java

1787 't sam en nept: van Batavia

1786

426: boll: zeep

_=o

Iava _:o

—„

olijve olij

39 k

Java

_:o _:o

p 672. Lasten en 2495: lb Rijst

2018495 lb

Batavia.

„neptinus en

4524: k:

arak

Inkoop

op Banda

lb

719.

peeper

Iava en nepten: van Batavia

2:

vries Booter

1218.

op Banda

en inkoop

In de kleede Winkel

2¼. p:

Guinees Gem: Gebl:

uijt de Hoofdadm: „: _=o

ken betuigd groot

§ 100 voor het onder de Huiselijke Za

dankbetuiging voor het

genoegen over de behande genoegen, ten Op zigte van de Goede behandeling der zieken

ling der zieken

in

en

1

40

„8„