closeTerug naar inventaris

Transcriptie

176

vinden moet, de bepaalde ambagtslieden niet te ontbeeren

zijn, maar daar mede, door ondersteuning van Comp:s slaven,

die aangeleerd worden, de werken in de steets het onderhouden

toezigt van een Ambagts man vereisschende Effecten, onder houden

moeten worden; dat op de Subalterne buiten Comptoiren al„

hier Geene ambagtslieden verstrekt; maar indien 'er Gebreeken

zijn, dezelve daar toe derwaarts afgezonden worden, en dat

eindelijk een bij zonder plaats als deeze, daar men vrij

sterk is Omringt van Slaven, Geene Vermindering van Geringe

Dienaaren, die ook in tijd van nood het defensive wezen moeten

versterken, veelen kan, waar en tegen gezorgd worddat de

Ambagtslieden niet boven de Bepaling komen en men op

de Restanten na de G’eerde beveelen, de attentie gevestigd: .

houd.

Den Lieutenant der Chineese Natie alhier Njokenkong bij

§ 113

it versoek van den thinees

Requeste ons vertoond hebbende, dat hij in het gepasseerde:

uijtenant om zekeren

slaaf op Edam te plaat„

Jaar heeft procuratie verleend op den Chinees Tiodjesoeij

„sen voorgedraagen

en zijn des supp=t swager te Batavia Tjo: Phandak, om al„

„daar ter plaatse te verzoeken, dat een zijner ondeugende Slaven,

die ten dien einde van hier verzonden was, naar het Eiland

Edam levenslang verbannen mogte worden, ter arbeid aan

’s Comp:s Werken; dog dat hij supp=t vernomen: hebbende, dat

deeze slaaf, na een domesticque Correctie, in het ambagts

quartier was geplaatst, hij hier in niet konde berusten, als

te Batavia Vrouw en kinderen hebbende, gemelde Slaaf zeer

ligt tot de verfoeijelijke gedagten zoude kunnen vervallen

op