closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„ter kinderen

wijders hebben wij laten stil staan de gage van den

§8159

de gagie van den soldaad

soldaat Willem Martinus Van Raadshoven,

da Martinus

Ad

welke in het Gepasseerde Voorjaar met Comp:s Papieren over

„9

Ceram naar Amboina gezonden is en dezelve aldaar oos

„1

aangebragt heeft, dog tot heden niet terug gekomen, en

presumtif op de Vaartuigen van Ambon herwaarts, die de

en Mattroos louwdie

reise niet gekreegen hebben, naar elders vervallen is,

dienst staat stil

zo mede die van den Mattroos Jan Louis van Croonstad

welke van de Pantjalling de Loots, toen dezelve bij ver„

„trek van de Residentie te kisser onder het nagelegen Land

van Groot Simor was verdreeven en aldaar een nagt ge

ankerd lag, naar Land geswrommen of wel overboord gevallen

en verdronken dus absent geraakt is, en die in de onzeke

„heit niet onder de Deserteurs kan gebragt worden.

Zijnde Den Constabels maat Jan Maar Schalk, in den

§ 166

den Constabels maat

gepasseerden Jaare van het schip De Neplitunus alhier

is op Hoolwerf geplaats

verbleeven, en sedert zijn dienst als Quartiermeester op de

Equipage werff Gepresesteert weder op het schip Hoolwerf

geplaatst

En op welke Bodem ook in dienst is gesteld: den mits tijds

§161

en ook den onderChiru

expiratie zijn verlossing toegestane onder Chirurgijn Ma„

„gijn ottens in steede

van een ander

laas Hendrik Ottens daar van dezelve, den onderchine„

„gijn Hermanus Splinte op eige verzoek, in zijn

stede, hier bescheide blijft.

§ 162 Den Vaandrig van het Corps Sipais Tik Abdul karim

heeft

de

„hofg