closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N=o 2

203

Aan Den Wel Edelen Agtbaren Heer

Sambertus Ianszoon Naga.

Gouverneur en Directeur deeser Provintie

Benevens

Den Agtbaren Raad van Politie

Wel Edele Agtbaare Heer.

E: E: Heeren;

Dewijl het volgens usantie en Hoogst Gevenereerde Ordres van

Haar Hoog Edelens gelast is de Incurabele en onbequaame Die

naaren, die haar op deese Eijlanden mogten op doen na de Hoofd„

plaats te versenden, zo hebben wij Ondergetekende, volgens uw: wel

Edele Agtbare zeer g'eerde ordre alles naauwkeurig ondersogt en

bevonden de volgende Vier Persoonen Incurabel en Onbequaam

tot S:E: Compagnies Dienst langer te zijn daar den Eersten Ult„

naemen Carel Jacob Zijdel van Breslauw adsistent affectie„

neerd is met een dubbelde Lijste breuk of hernia inguinalis boven„

dien bespeurt men aan dezen, eene mogelijk door veele de bauchen en

fatiquen praeflueerende memorie Losheid, Tweeden, den Corporaal Io„

hannes Steeker, van Weinar aangedaan met een Epilepsie haredi„

taria, of overge Eafde vallende ziekte, sodanig dat den selven niets

aan te vertrouwen, en men altoos bedugt moet zijn, voor een on„

Verwagte.