closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„seeren; en hem ontheffen van Een abuijs dat ten zijne lasten Gekomen

was, en ’t Geen hij niet ontkennen kan, en ook zulk een Groot Genoegen

des wegen betuijgd, en Expres gekomen is om daer voor dank te zeggen

Wij hoopen hier aan voldaan te hebben en hebben de Eere ons met al„

„le hoog agting te noemen

/:onderstond:/ WelEdele Agtbaere Heer! en WelEdele Heeren ./:lager:/ ruwel

„Edelen Agtbaaren Gehoorsaeme Dienaeren /:was geteekend:/ A: A: SGra„

„vezande, en I: Hageman /:ter seide:/ Banda Nassauw den 6: Iulij A:o 1788.

Accordeert.

J=n

J=r Ditterich

gism