closeTerug naar inventaris

Transcriptie

213

Copia.

Den Arthillerys Luijtenant Teuno

Ontvangt van de Heeren Diesler, en Van de Walle, als Gemag„

„tigdens van de Mevrouwe Douariere van wijlen den wel Edelen Agtb: Heerd

Iohan Libregt Seidelman, ’t volgende, tot voldoeninge de te kort

bevondene Goederen volgens de Bevinding van ult=o febr: J:o bij overgave

van t Comptoir Hollandia.

7: p:s Affuijten op Blokwielen /:Zegge:/ Seven p:s

2: metaele Bassen van 1: lb /:zegge:/ twee

/:zegge:/ vijftig

50: druijven in zoort

54: lb Loode hand geweer koegels /:zegge:/ vieren vijftig lb

25: p:s wisser stokken.

Zegge:/ vijffen twintig p:s

:Onderstond:/ Banda Nassauw den 3: Julij A:o 1786: /:was geteekend:/

Aaga /: in medio:/ insteede der affuijten Ramparden ontfangen /:getekend:/

1 2

C:s G: Beuno /: ter Seide:/ Ontfangen /:geteekend:/ C: G: Bruno : /:lager:/

Accordeert /:was geteekend:/ Ioh=n Hend=k Ditterich, gesw: Cl:

Accordeert.

J=n H=k Ditterich

geswl: