closeTerug naar inventaris

Transcriptie

O=r

214

Aan Den WelEdele Agtbaare Heer.

Lambertus Janszoon Maga,

Gouverneur en Directeur deeser Provintie

Benevens

De welEdele Heeren Leeden in den Agt„

„baaren Raad van Politie deeses Gouvernements

Wel Edele Agtbaare Heer

En

uEdele Heeren.

De needrige teekenaars door uwel Edele Agtbaare ter hand ge„

„stelt zijnde Een door den Capitain Luitenant ter Lee en gezaghebber van ’t

schip De Nephtunus DE: Johannes Gallo, aen hun Hoog Edel„

„heedens de Indiase hooge Regeering gepresenteerd Request om daer

op te dienen van hunne Bevinding, soo is daer aan voldoende, wij

hier ter neder Stellen.

Dat aengaende de vier Lasten ofte 12266 2/3: lb tarwe 5071: lb

zoutt en 2: hoede Smeekolen, die uijt die Lading te min uitgelevert zijn,

hier ter plaatse niet anders heeft kunne werden gedisponeert, maar dat

de scheeps overheeden daar voor na de ordres moeten werden belast met

ƒ445: 7: 8: niet teegenstaande de door haar alhier overgelegde ver

„klaerings, dat de tarwe op Sourabaija ontscheept, en d’ Zout

in