closeTerug naar inventaris

Transcriptie

222

Aan den Weldele Agtbaere Heer

ambertus Janszoon Naga

Gouwverneur en Dierecteur deeser Provintie &: &:

EWel Edele Agtbaere Heer

De ondergeteekende Chirurgijns gebruijkt de Vrijheijd uwelEd: Agtb: te

berigten als dat in deese drie J=o Gepasseerde Maanden, Meij, Junij en Julij

zoo in SComp:s Hospitael als in ’t Slave quartier als inpotenten slaven.

is komen te overlijden te weeten

Een Slavin gen=t Loerang van Sermatan

op den 3:e Meij J=o

en Cokobini

Leite

11: _„o

Jonge

ontong

koepang

7: Julij

kint

abdin

Banda

20: _o

Slavin

papoea

papoea

22 _:„

Jonge

Mankasaa

Saboni

26: _o

Pala

kettong

27: _o

waar mede verhoopende aan d’ g’Eerde ordre van uwel Ed: Agtb:

te zullen hebben voldaan matige wi ons de Eere hebben met alle

hoog Agting te onderschrijven /onderstond:/ wel Edele Agtbaere Heer

/:lager:/ uwel Edele Agtbaeren, onderdanige en trouwschuldige dienaeren

/was geteekend:/ P:s Hup, en I: f: Bodenciek, /terzeijde:/ Hospitael

den Latste Julij Ao 1788.

op heeden den 16:e augustus 1788: Compareerde voor ons ondergeteeken„

„de Leeden in den Achtb: Raad van Justitie deses Casteels.

De hier vorengemelde Declaranten, beijde van Competenten ouderdom

en van de gereformeerde Religie, dewelke zijne hier voorengegeven

seven Stuks sComp:s lijffeijgenen, zo in ’t Hospitael als in ’t Quar„

„tier zijn overleden, en door ons duijdelijk voorgeleezen en te verstaen

gegeeven zijnde zo is zijlieden daar op blijven persisteeren zonder eenig

ampleatie offte alteratie op Expresse affvrage berijd zijnde, daar op den

Eed te doen, Gelijk dezelve gedaan heeft, met het opsteeken der

twee voorste vingeren van de Regterhand en het Nazeggen der woorden.

Zo