closeTerug naar inventaris

Transcriptie

224

N=o 9

Korte Sterkte der Dienaaren zodanig als dezelve onder medio August:s

A:o 1788 in waare wesen zijn, met vergelijk teegens de door Haar Hoog Edelheedens

Successive genoomen bepaaling bij Memorie van Menagie gedaan, als

present in Sterk, overtalli„

op de be„

diens

„te volgens „geman

„paling

zijn„

„de bepa„ schap„

te kort

de

„ling

pen

Bieten

Gouverneur en Directeur

1

1

opperkoopman

1:

1.

t koopman en hoofd van Lonthoir

1

1

ep

p=lo aij

-

1:

1

_o Fiss: stoet van Batavia ofer te komen

1:

1

onderkooplieden

2

55:

3

= Hoofd van wayer

1: onderkoopman en zoldij boekhouder

1 secretaris van politie, staet van Amboina over te komen

Boekhouder in Emploij

7:

7:

1:

Resident van de Zuijdwester

1: Negotie overdrager en dispenc:

1: winkelier en secretaris van Justitie

1: zoldij overdrager en sec=s van weesmeesteren

1: schriba van P=lo aij„

1 Eerste Clercq van Politie

1

Cassier

Pinnisten

op de Respestieve schrijff Comptoiren

19.

19

8.

pennisten op ’t secret=s Compt: daer onder 4: boekh:

zijnde see„

„dert bij na„

negotie _o

„der besluijt

5:

_o Zoldij

_

1: _o

op de metnorie

1

—„d’ zuijd wester

in dato 9: meij

1755: nog twee

penmitten tot

kerkelijke

Bedienaers

„gestaen aus

re sa„

en 9

kopper

Predikant

1

2

Te Neijra

1.

krank besoeker

2

op Hollandia

1

P=lo aij

1

1:

1

waijer

e

Opperchirurgijns daer van

1

in 'T Casteel

2

2:

1

Hospitaal

Chirurgijns

van 730

1

onder Chururgijns derdemeesters en Jonge Chururgijns

12:

9

3:— Jn T Casteel

3: Hospitaal

op P=lo aij

1:

1:

Rosingain

1

d’ Zuijd wester Eijlanden

Acthilleristen

Luijtenant in Emplij

1

1:

Extra ordinair vuurwerker

1:

Bombardier

1:

Canonieal en Constapels als

9.

9:

4. op Reijka

1

Lonthoir

P=lo aij

1

1:

„d’ keijk in de Poth

1:

Celame

1

waijer

57

Transporteere

70:

1:

1:

14

1

1

1

1.

1

3: