closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P=r Transport

Baschieters als

11 op Keijra

3 Lonthoia

3: P=la ai

2

Waijer

1:

Rosingae in Steede van Carmon:

Militairen

Capitains

Capitain Luijtenants

Luijtenants

Vaandrigs

3: op Neijra waar onder Een Commandeerend zerg=t

als zodanig dienst doend

Zergianten daar van

in ’t Casteel Trassauw

6

es Belgica

2:

ge Lijfwagt van de agtb: hier

1

2

op Lonthorr

2

poulo=aij

waijer

1

1

Rosingain

Louijt wester Eijlanden

Cor

7po

raals Daer van

11

in ’t Casteel Nassauw

2:

_o Belgesa

2.

d’ Lijffragt

op voorsigtigheijd

1

zee zigt

1

keijk en de Pot

Redout kuijlenburg

1:

p=lo aij

2

6 Lonthoir

4. waijer

2: Rosengan

6: de Zuijd wester Eijlanden.

Tamboer Maijoor

_ en Peijpers

7: in ’t Casteel Nassauw

2:

d' Lijffwagt

Zoldaaten

70: in ’t Casteel Bassauw

16:

_=o Belgica

29: d’agtb: heer Lijfagt

19: op„ Post de voorsigtighijd

5: keijk in de path:

5: zee zigt

4. kuijlenburg tot Clame

19: Lonthoia

24:. p=lo ai

15 wayer

18: Rosingain

24:

„d' Zuijd wester Eijlanden

5:

zoldaate aan de penn:

Transporteere

present in

dienst

zijnde

57:

20

1

1

3

16.

39:

1:

9:

253.

400

1

9:

506.

670:

sterkte

volgens

d’bepaling

70

16

1

1

1

4

16:

43

5

overtallig

Man„

schappen

1

4.

253

273

op de bepa

ling te

„kort schieten

14

1

1